Meteen naar de inhoud

Wat is learning analytics, en hoe brengt het een revolutie teweeg in het onderwijs?

Home > Blog > Wat is learning analytics, en hoe brengt het een revolutie teweeg in het onderwijs?

De veranderingen die data technologie en innovatie teweegbrengen in onderwijs worden steeds duidelijker. Termen als Learning Analytics maken deel uit van het huidige gesprek in onderwijs en genereren nieuwe uitdagingen en te onderzoeken voordelen.

De definitie van Learning Analytics gegeven door Phil Long (Directeur Educatieve Innovatie & Technologie aan de Universiteit van Queensland) en George Siemens (Technology Enhanced Knowledge Research Institute aan de Athabasca Universiteit) is als volgt:

Het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over leerlingen inclusief context, met als doel het begrijpen en optimaliseren van leren en de omgevingen waarin het plaatsvindt.

Maar hoe kan Learning Analytics nu precies een revolutie teweegbrengen in het onderwijs?
 
Wel, zoals we weten genereert de onderwijs-industrie non-stop data: cijfers behaald in examens, demografische gegevens, aanwezigheidsgegevens, deelname gegevens, gegevens over platform gebruik, inclusief gebruikstijd en gedrag op het platform, enzovoort.
 
Tot voor kort werden deze gegevens opgeslagen voor de duur van de opleiding van de student, om vervolgens in de archieven te verdwijnen en nooit meer bestudeerd te worden.
 
Learning Analytics maakt het mogelijk deze gegevens om te zetten in inzichten die de besluitvorming en productiviteit van instellingen en hun leerlingen of studenten helpen verbeteren.
 
Via Learning Analytics kunnen onderwijsinstellingen nu diepgaand inzicht krijgen in de vooruitgang van een student, samen met een beoordeling van zijn sterke en zwakke punten. Met deze informatie, die in realtime wordt ontvangen, kunnen docenten school programma’s ontwerpen en vormgeven op basis van de individuele capaciteiten, leer benadering, voorkeuren en prestaties van elke student, zodat we falen van studenten beter kunnen voorkomen en hun weg naar succes beter kunnen vormgeven.
 
Als gevolg daarvan zal de motivatie van studenten rechtstreeks toenemen, wat waarschijnlijk zal resulteren in een lager percentage voortijdige schoolverlaters en studenten met een bredere achtergrond die een studieplek verkrijgen.
 
Dit klinkt allemaal geweldig, maar we zijn ons bewust van de obstakels die onderwijsinstellingen moeten overwinnen om dit te realiseren. Velen van hen zijn het erover eens dat er momenteel weinig opleiding is op het gebied van Learning Analytics, en soms hebben ze niet eens toegang tot de relevante gegevens. 
 
Daarom bieden wij bij bij nucleoo een dataplatform als dienst aan, dat de kloof overbrugt tussen de gegevens van de instellingen en de inzichten die zij nodig hebben.

Geschreven door

Pieter Aarts,
CSO

  • door