Meteen naar de inhoud

Healthcare

Personalization of care and pharma digitization 

Home > Industrie Oplossingen > Healthcare

Generieke industrie voordelen

Besluitvorming moet worden gebaseerd op feiten, ongeacht de industrie. Uit het belang van het verzamelen en analyseren van data (met andere woorden: optimale benutting van data management technologieën) is het volgende naar voren gekomen: hoe accurater de verzamelde gegevens, hoe betrouwbaarder de genomen beslissing en hoe beter de resultaten die kunnen worden bereikt. De gezondheidszorg, inclusief de farmaceutische sector, is een sector die in grote mate wordt beïnvloed en veranderd door data.

Door data te verzamelen is het in de gezondheidszorg mogelijk een holistisch patiënt beeld te vormen, patiënt-specifieke behandelingen te bedenken, behandelmethoden door te ontwikkelen, de communicatie tussen artsen en patiënten te verbeteren en gezondheidsresultaten te optimaliseren.

Via beheer van gezondheidsdata kunnen aanbieders in deze sector medische data integreren en analyseren om de patiëntenzorg efficiënter te maken en inzichten te extraheren waarmee medische resultaten kunnen worden verbeterd, terwijl data security en privacy blijven gewaarborgd.

Use Case Healthcare

Ksyos enables virtual medical appointments with a custom-built web app 
Safeguarding patients and doctors with a distanced care platform integrated with MedMij and DigiD
The Netherlands’ largest digital healthcare facility, with 4,500 specialists and paramedics and 7,500 doctors.

De uitdaging:

Facilitating virtual medical treatments during the Coronavirus crisis
As the COVID-19 pandemic took hold, Dutch hospitals advised patients not to attend in-person appointments and delayed non-critical procedures, both to free up much-needed hospital beds and reduce infection risks. However, maintaining virtual patient-doctor communication and routine treatments remained vital. 

De aanpak:

Connecting doctors and patients via a secure, reliable and highly accessible web app
Working with Ksyos and the wider Dutch social security system (utilising DigiD authentication), our team created a web application from scratch to facilitate virtual doctor’s appointments. Leveraging modern web development tools like ReactJS, NodeJS, Typescript and AWS, we created a user-friendly application accessible via patients’ mobile phones.

De resultaten:

A leading virtual healthcare app, fully integrated with major Dutch health entities
Via secure connection to leading Dutch health data platform MedMij, patients gained access to medical histories, treatment instructions and tailored treatment questionnaires. Facilitating virtual medical appointments and at-home treatment, the app helped keep Dutch patients and doctors safe during the COVID-19 pandemic.

Our take on this

“Via beheer van gezondheidsdata kun men medische gegevens integreren en analyseren voor efficiëntere zorg aan patiënten, en inzichten extraheren waarmee men betere medische resultaten bereikt, terwijl de veiligheid en privacy van de data beschermd blijven.”

Jorge González

COO

We’d love to hear from you