Meteen naar de inhoud

Een missiegedreven data-oplossing ontwikkelen met de Nederlandse NGO Drinkable Rivers

Home > Blog > Een missiegedreven data-oplossing ontwikkelen met de Nederlandse NGO Drinkable Rivers

Drinkable Rivers is een in Nederland gevestigde NGO met een revolutionaire missie: rivieren wereldwijd weer veilig maken om te drinken. Nog maar een paar jaar geleden kon je je handen in veel van ’s werelds waterwegen steken en een frisse, koele vloeistof opscheppen die volledig veilig was om te drinken. Jammer genoeg heeft de toenemende vervuiling in het grootste deel van de wereld een einde gemaakt aan dit natuurlijke genot.

Het feit dat veel van de rivieren in de wereld nu te vervuild zijn om te drinken is een belangrijke indicator van een veel groter probleem. Onze geïndustrialiseerde samenlevingen brengen de natuur ernstige schade toe; stijgende verontreiniging niveaus zijn helaas niets nieuws. Wanneer rivieren vervuild zijn, wordt het leven van planten, dieren en mensen geschaad. De beschadigde toestand van de rivier toont aan dat het hele ecosysteem eromheen gevaarlijk uit evenwicht is.

Maar we hebben nog steeds de kans om onze rivieren op orde te brengen. De Nederlandse NGO Drinkable Rivers werkt eraan om dat te realiseren, door deze waterwegen terug te brengen in hun natuurlijke, drinkbare staat. Door mensen op te voeden en te mobiliseren om zorg te dragen voor de rivieren om hen heen, moedigt de NGO burgers aan om zich te engageren met, ervaring op te doen met en persoonlijk betrokken te raken bij de bescherming en zuivering van hun rivieren.

Een belangrijk onderdeel van het werk van de organisatie zijn de wetenschappers, die regelmatig de waterkwaliteit meten om de situatie van hun lokale rivieren in de gaten te houden. Wij zijn vereerd dat Drinkable Rivers nucleoo heeft geselecteerd om deze gegevens te verwerken en te visualiseren, zodat cruciale informatie over het verleden, heden en toekomst van onze rivieren toegankelijk wordt. In samenwerking met het team van Drinkable Rivers werkt nucleoo aan een op maat gemaakte data-oplossing om deze waterkwaliteitsmetingen te beheren met behulp van onze eigen nucleoo product suite.

We hebben ervoor gekozen om met nucleoo te werken omdat we wisten dat zij in staat zouden zijn om een kader voor ons te bouwen dat volledig zou aansluiten bij onze unieke behoeften. De water-meetgegevens waar we mee werken worden verzameld door wetenschappers en vervolgens gedeeld met een publiek variërend van lokale overheidsfunctionarissen tot schoolkinderen. We hadden dus een op maat gemaakt, flexibel en bovenal toegankelijk datamanagementsysteem nodig om onze bevindingen te sorteren, weer te geven en over te brengen aan onze belanghebbenden en doelgroepen. De implementatie van nucleoo was zo’n eenvoudig proces dat perfect paste in de overkoepelende missie van Drinkable Rivers.”
Li An Phoa
Initiatiefnemer van Drinkable Rivers

Als de rivieren in de wereld weer drinkbaar zijn, betekent dit dat al het natuurlijke leven in en om de rivieren weer in balans en gezond is. Voor het team van nucleoo is dit een kans om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. 

Het is een hele eer om met Drinkable Rivers samen te werken aan zo’n waardevol initiatief. Ons team is gedreven om nucleoo soepel te integreren in de bestaande bedrijfs workflow en IT-infrastructuur van Drinkable Rivers, en zo hun data-insights naar nieuwe grenzen te kanaliseren, terwijl ze nauwelijks een rimpeling voelen.”
Arnoud Krom
CEO, nucleoo

  • door