Meteen naar de inhoud

Corona weerhoudt Nederlander van trouwen maar ook scheiden

– 94 procent méér geregistreerde partnerschappen in Nederland
– Minder huwelijken én scheidingen sinds uitbraak coronavirus
– Wel meer scheidingen tussen mensen van zelfde geslacht 


AMSTERDAM, 22 januari 2022 – Het aantal geregistreerde partnerschappen is in Nederland explosief gestegen gedurende 2021. Vergeleken met het gemiddelde van vorig decennium verdubbelde dit aantal bijna, zo berekende databedrijf nucleoo op basis van verschillende bronnen. De groei nam vanaf mei een enorme spurt na het einde van de lockdown. Maar niet alleen die cijfers groeien; ook het aantal relatiebeëindigingen ligt een stuk hoger.

Er vonden namelijk na de uitbraak van corona meer dan ooit beëindigingen van geregistreerde partnerschappen plaats. Geen enkel jaar was de groei van dit cijfer hoger dan in 2021, nadat het percentage ook al in 2020 steeg. “De grootste piek zien we terug na de eerste versoepelingen in juli van 2020. In die maand nam het aantal met negentien procent toe ten opzichte van juli 2019”, aldus Pieter Aarts, directeur bij nucleoo. In diezelfde periode is er ook een piek van scheidingen waarneembaar. 

Gevangen in het huwelijk?

Desondanks nam het aantal gestrande huwelijken in 2021 juist af. In 2020 dook dat getal voor het eerst in tien jaar onder de 30.000. In 2021 lijkt een nieuw laagterecord te zijn gehaald. “Hoewel de coronapandemie een flinke beproeving is voor het huwelijk, brengt het uiteraard ook veel onzekerheid over de toekomst met zich mee. Het kan zijn dat koppels ondanks de impasse wachten met het maken van een rigoureuze beslissing als een scheiding. Bovendien hebben we momenteel met een behoorlijk oververhitte huizenmarkt te maken. Wellicht zitten er behoorlijk wat mensen gevangen in het huwelijk”, verklaart Aarts. 
 
De reden dat de cijfers omtrent beëindiging van geregistreerde partnerschappen wel groeien, kan te maken hebben met de verschillen met huwelijken. Het veroorzaakt doorgaans iets minder rompslomp. Zo kan deze samenlevingsvorm, als er geen minderjarige kinderen betrokken zijn, buiten de rechter om worden beëindigd.

Meer bezegelingen en minder breuken in 2021

In 2020 werden er in totaal ruim tienduizend minder sluitingen van huwelijken en partnerschappen voltrokken dan in 2019. Dat komt neer op een daling van dertien procent. Wat betreft beëindiging van de relatie was er een totale stijging te zien van zes procent, ten opzichte van 2019. Hoewel de data voor december nog niet voorhanden is, lijkt 2021 een iets beter jaar te zijn geweest. Aarts: “Het ziet er vooralsnog naar uit dat er in vergelijking met 2020 in de liefde meer bezegelingen en minder breuken hebben plaatsgevonden.”

Trendbreuk in het aantal huwelijken

De populariteit van het geregistreerde partnerschap gaat al jaren gepaard met een daling van het aantal huwelijken in Nederland. 2021 was echter een uitzondering op die regel. Er stapten meer koppels in het huwelijksbootje dan in 2020 het geval was. In 2020 vonden er 50.233 huwelijken plaats, terwijl er dit jaar tot en met november al 52.848 huwelijken werden geregistreerd. 
 
Aarts: “Heel veel huwelijken zijn in 2020 uiteraard uitgesteld vanwege corona, dat verklaart de kleine stijging in 2021. Desalniettemin blijkt uit de cijfers dat trouwen allang geen vanzelfsprekendheid meer is.” In 2021 lag het aantal ondanks de lichte stijging vooralsnog zestien procent lager dan het gemiddelde in het afgelopen decennium, waar dat in 2020 zelfs 25 procent lager was.

Homohuwelijk kent gelijkenissen en verschillen 

Bij sluitingen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht is de trend hetzelfde als bij verbindingen tussen mannen en vrouwen. Het aantal partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht groeide in 2020 en 2021, met respectievelijk zestig en tachtig procent ten opzichte van het gemiddelde van vorig decennium. Wat betreft het aantal huwelijken veranderde er minder na de intrede van corona. 
 
Het grote verschil is dat in het homohuwelijk juist meer scheidingen voorkomen dan voor 2020. In 2021 lag dat percentage vooralsnog dertig procent hoger, terwijl dat in 2020 zelfs bijna veertig procent meer was. In het homohuwelijk is daarentegen wel sprake van een dalend cijfer met betrekking tot de verbreking van geregistreerde partnerschappen.

  • door