Skip to content

Drinkable Rivers lanceert wereldwijd onderzoek naar waterkwaliteit

AMSTERDAM, 21 maart 2022 – Op Wereldwaterdag lanceert stichting Drinkable Rivers dinsdag een wereldwijd burgeronderzoek naar de waterkwaliteit van rivieren. Daarmee vraagt de stichting aandacht voor de gezondheid van rivieren. Ook in Nederland is het daarmee slecht gesteld: slechts één procent van de Nederlandse wateren voldoet aan de Europese normen. Volgens Drinkable Rivers stevent de Nederlandse overheid op eenzelfde soort debacle als in het stikstofdossier af.

Waar het kraanwater in Nederland altijd wordt bewierookt, is het met de kwaliteit van de Nederlandse rivieren slecht gesteld. Giftige bestrijdingsmiddelen van de landbouw, medicijnresten en microplastics uit de industrie zijn de grootste boosdoeners. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is minder dan 1 procent van de Nederlandse rivieren, meren, plassen en kanalen in goede ecologische toestand. 

Daarmee loopt Nederland achteraan in Europa en het lijkt er niet op dat Nederland in 2027 zal voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Naast boetes vanuit Brussel zou dit kunnen leiden tot een gang naar de bestuursrechter en liggen daarmee een vergelijkbare consequenties als bij de stikstofcrisis op de loer. 

Drinkable Rivers werft al snel veel vrijwilligers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door getrainde burgeronderzoeksteams. Zij beschikken allemaal over een professionele meetkit waarmee 28 parameters worden gemeten. Het onderzoek wordt gestart met veertig teams in vijftien landen. Naar verwachting zal dat snel groeien. Wekelijks krijgen we nieuwe aanvragen binnen”, stelt Li An Phoa, oprichter van Drinkable Rivers. Het besef dat we niet langer door kunnen gaan met het vervuilen van schaars zoetwater, begint bij steeds meer mensen door te dringen. Het burgeronderzoek draagt niet alleen bij aan het vergroten van het waterbewustzijn, het levert ook daadwerkelijk veel nuttige data op.”

Sleutelrol voor data

De onderzoeksresultaten worden verzameld op een dataplatform dat speciaal hiervoor is ontwikkeld door de Europese datamanagementspecialist nucleoo. Phoa: Onze vrijwilligers voeren hun onderzoeksresultaten straks in op het dataplatform, waarmee we gedegen analyses kunnen uitvoeren en nuttige inzichten kunnen verwerven.”

Volgens Pieter Aarts, algemeen directeur van nucleoo, is het voor veel kleine organisaties lastig om hun data optimaal te benutten. Wij ondersteunen enkele non-profits daarbij en leveren zo onze bijdrage aan het aanpakken van de meest urgente maatschappelijke problemen. Met ons platform kan Drinkable Rivers haar burgeronderzoek wereldwijd uitrollen, flexibele algoritmen ontwikkelen en op maat gemaakte rapporten opstellen.”

Over Drinkable Rivers

Stichting Drinkable Rivers streeft naar een wereld met drinkbare rivieren. De gezondheid van rivieren is de ultieme graadmeter voor de gezondheid van alle levende wezens op aarde. Want als rivieren drinkbaar zijn is het hele stroomgebied, en al het leven daarin in balans. De stichting mobiliseert mensen met inspirerende rivierwandelingen. Naast het wereldwijde burgeronderzoek, runt de stichting ook een internationaal burgemeestersnetwerk voor drinkbare rivieren. Phoa was in 2020 te zien in Drinkbare Maas, een documentaire van de NPO. In 2021 schreef ze Drinkbare rivieren: een reis, een droom, een levenswerk, dat verscheen bij uitgeverij Atlas Contact.